Zváračky MIG/MAG (hovorovo nazývané aj CO2 alebo CO-čky) sú v domácich dielňach najčastejšie používanými zváracími zariadeniami. Je s nimi veľmi ľahká manipulácia, čo ich robí vhodnými aj pre zváračov začiatočníkov, ktorí ešte nemajú veľa skúseností. Viac informácií


Ich názov je odvodený zo skratky anglických slov Metal Inert Gas/Metal Active Gas. Rozdiel medzi nimi je v použitých plynoch:
MIG - pridávaný plyn vytvára len ochrannú atmosféru - zamedzuje prístupu vzduchu k roztavenému kovu, preto sa hovorí o zváraní inertným = nereaktívnym plynom (napr. čistý argón a hélium alebo ich zmesi). Používa sa najmä na zváranie ľahkých kovov.
MAG - pridávaný plyn (napríklad čistý CO2 alebo zmiešané plyny) je aktívny, čo znamená, že okrem vytvárania ochrannej atmosféry sa podieľa aj na chemických reakciách vo zvarovom kúpeli. Táto metóda je vhodná najmä na zváranie ocele.
Pri oboch spôsoboch zvárania je teda potrebná už spomínaná plynová fľaša s ochranným plynom a s redukčným ventilom. Pozrite si aj ďalšie príslušenstvo.

Ako to funguje?

MIG/MAG zváranie prebieha v ochrannej atmosfére, kde sa prídavný materiál taví elektrickým oblúkom. Tavný kúpeľ je chránený pred atmosférickou oxidáciou plynom, teda pred kyslíkom, ktorý sa nachádza vo vzduchu. Ochranná atmosféra je vytváraná plynom privádzaným hadicou z fľaše. Tento spôsob je vhodný na zváranie takmer všetkých materiálov ako: železo, nerez, hliník, meď či hardox.
Prídavným materiálom je zvárací drôt podľa typu zváraného materiálu navinutý na cievke.
Na zváranie metódou MIG/MAG sa používajú invertorové, pulzné a transformátorové zváračky.

Výhody MIG/MAG zvárania:
- Vysoká rýchlosť zvárania, väčšia produktivita
- Možnosť zvárania tenkých plechov
- Kvalitný a estetický zvar bez strusky
- Možnosť mechanizácie a automatizácie
- Nízke náklady na prídavný materiál
- Zváranie možné vo všetkých polohách

Nevýhody MIG/MAG zvárania:
- Nutnosť prítomnosti nádoby s plynom a redukčným ventilom
- Potrebné prostredie bez prúdiaceho vzduchu (prievan, vietor), aby nebola narušená ochranná atmosféra
Vybrali sme pre vás zváračky, ktoré naši zákazníci kupujú najčastejšie, možno vám to pri výbere MIG/MAG zváračky pomôže. Kedykoľvek nás tiež môžete kontaktovať alebo sa obrátiť na pomoc od našich pracovníkov v predajni.

Aj na MIG/MAG zváračky, ktoré si u nás zakúpite sa vzťahuje ako záručný, tak aj pozáručný servis.