Ručné oblúkové zváranie MMA je veľmi pohodlné aj preto, že nevyžaduje toľko príslušenstva ako iné metódy zvárania. Dôležitým komponentom sú práve zváracie elektródy. Ich výber je určený vlastnosťami materiálu, ktorý idete zvárať. Viac informácií

Vlastnoť materiálu môže byť napríklad: tvar zvaru, hrúbka materiálu, pevnosť, zvariteľnosť, typ zváračky, poloha zvárania, zvárací prúd atď.

Zváracie elektródy sa skladajú z jadra tvoreného kovovým drôtom a z obalu.

Typy elektród podľa obalu
- S kyslým obalom (označenie A) - pravidelná kresba zvaru, jednoducho odstrániteľná struska, vyššia náchylnosť na vznik trhlín za tepla
- Bázické (označenie B) - sú používané najčastejšie, zvary sú menej náchylné na praskanie, zváranie je možné v akejkoľvek polohe
- Rutilové (označenie R) - majú veľmi dobré zváracie vlastnosti, ľahko sa zapaľujú, majú ľahšie odstrániteľnú strusku, možnosť zvárať tenšie plechy
- Celulózové (označenie C) - stabilný oblúk, zváranie možné v akejkoľvek polohe, mechanické vlastnosti zvarov nie sú také kvalitné ako u bázických alebo rutilových
- Kombinované: rutilovo-celulózové, rutilovo-kyslé, rutilovo-bázické, s dvojitým obalom

Typy elektród podľa zváraného materiálu
- Elektródy na nerez
- Elektródy na liatinu
- Elektródy na hliník