Nevyhnutnou súčasťou zvárania je plyn v tlakovej fľaši, ktorý vytvára ochrannú atmosféru. Táto ochranná atmosféra je sprostredkovaná externým zdrojom plynu buď z tlakovej fľaše alebo z plynového rozvodu. Najčastejšie používané aktívne plyny. Viac informácií

Najčastejšie používané aktívne plyny (pre zváranie MAG)
- Čistý CO2 = oxid uhličitý - je populárnym ochranným plynom, pretože je ľahko dostupný a jeho cena je priaznivá. Jeho nevýhodou je však nižšia mechanická vlastnosť zvarov a tiež odlet iskier.
- Argón + CO2 - má omnoho lepšie vlastnosti ako čistá CO2. V porovnaní s CO2 je drahší, čo je však odrazom vyššej kvality a produktivity zvárania. Najpoužívanejšie zmesi sú: 82% Ar + 18% CO2 a 92% Ar + 8% CO2.
- Argón + O2 - zmes s pridaným kyslíkom, ktorého podiel by nemal presiahnuť 5 %. Najpoužívanejšie zmesi sú: 97% Ar + 3% O2, 99% Ar + 1% O2.
- Viaczložkové zmesi - sú na báze argónu, okrem ktorého môžu obsahovať CO2, O2, N a iné. Najpoužívanejšou takouto zmesou je 93% Ar + 5% CO2 + 3% O2.

Najčastejšie používané inertné plyny (pre zváranie MIG a TIG)
- Argón - je najpoužívanejším inertným plynom a je určený pre, je vhodný na zváranie hliníka, zliatin medi a titánu.
- Argón + hélium - najviac používaný pri automatizovanom a robotickom zváraní.

Náš tip: Pri nákupe plynovej fľaše nezabudnite aj na redukčné ventily a regulátory.