Rozdeľovač plynu alebo aj plynový difúzor je malá súčiastka medzi telom horáka a držiakom špičky horáka. Používa sa pri zváraní metódou MIG MAG. Slúži na rovnomerné rozptýlenie plynu, preto je nevyhnutné ho pravidelne vymieňať alebo udržiavať v čistote.