Pri všetkých metódach zvárania je na vytvorenie zvaru potrebný prídavný materiál. Ten sa vyberá podľa materiálu zváraného kovu, podľa metódy, ktorou sa chystáte zvárať a podľa toho, aké sú požadované vlastnosti zvaru. Spravidla je vhodné vybrať prídavný materiál, ktorý je čo najviac chemickým zložením podobný zváranému materiálu. Viac informácií

V ponuke máme:

Zváracie drôty CO2 - MIG/MAG - prídavný materiál je drôt, ktorý má rovnaké alebo čo najpodobnejšie zloženie ako zváraný materiál, navinutý na cievke
- Zváracie drôty na oceľ
- Zváracie drôty na hliník
- Zváracie drôty na nerez
- Trubičkové drôty
- Tvrdonávarové drôty
- Ostatné zváracie drôty

Prídavné materiály TIG
- Zváracie drôty TIG na oceľ
- Zváracie drôty TIG na hliník
- Zváracie drôty TIG na nerez
- Zváracie drôty TIG ostatné

Zváracie elektródy - MMA
- Bázické elektródy
- Rutilové elektródy
- Elektródy na nerez
- Elektródy na liatinu
- Elektródy na hliník
- Prechodové elektródy

- Autogén