Tak ako si pri práci chránite ruky a celé telo, je potrebné dbať aj na ochranu zmyslov - najmä očí. Veľmi ľahko môže dôjsť k popáleniu, či inému poraneniu teplom alebo odprskávajúcich častí. Viac informácií

Zrak však nie je tým jediným, čo je potrebné si chrániť. Zaobstarajte si preto ochranný štít, aby ste mali v bezpečí celú tvár. Na ochranu zraku si pozrite aj našu ponuku pracovných a zváračských okuliarov.