Zrak je pre človeka najdôležitejší zmysel, pretože až 90% podnetov z okolia vnímame práve očami. Avšak pri mnohých pracovných činnostiach je práve náš zrak vystavovaný riziku poškodenia, často až nenávratného, preto je dôležité dbať na jeho ochranu a zaobstarať si pracovné okuliare. Viac informácií

Pri zváraní pohľad na zapálený oblúk bez ochrannej pomôcky, ktorý sa dá prirovnať priamemu pohľadu do slnka, môže spôsobiť zápal oka alebo aj trvalé narušenie šošovky. Pri procese zvárania totiž vzniká škodlivé ultrafialové a infračervené žiarenie a nebezpečné sú aj odstrekujúce horúce pevné časti. Preto je potrebné až nevyhnutné chrániť si zrak zváračskými okuliarmi. Oči nie sú tým jediným, čo je potrebné si chrániť. Zaobstarajte si ochranný štít, aby ste mali v bezpečí celú tvár.

TIP: Dbajte pri práci nielen na bezpečnosť hlavy a očí, ale chráňte si celkovo svoje zdravie. Zaobstarajte si aj ďalšie kvalitné ochranné pomôcky, ktoré nájdete v našej rozsiahlej ponuke.