Nielen pri zváraní, ale aj pri každej manuálnej činnosti netreba zabúdať na bezpečnosť pri práci a na ochranu svojho zdravia. Pri niektorých činnostiach je dokonca ochranný odev nevyhnutnou súčasťou. Na to, aby ste pri práci predišli poraneniam (ako porezanie, popálenie, poleptanie atď.) si vyberte z našej ponuky. Viac informácií

V ponuke nájdete od rukavíc, záster, kabátov, rukávnikov či nohavíc, ktoré sú vyrobené z kvalitných tkanín a kože. Výber pracovného oblečenia je závislý od činnosti, ktorú budete vykonávať. Na jednej strane si vyberte tak, aby vám poskytoval dostatočnú ochranu, na strane druhej zas, aby vám príliš nesťažoval prácu. Dnes sú už našťastie na trhu odevy, ktoré sú odolné a zároveň pohodlné. Nezabudnite svoju ochrannú pracovnú výbavu doplniť aj o ochranný štít, kuklu, okuliare a iné ochranné pomôcky. V našej ponuke nájdete odevy, ktoré spĺňajú normy a zaručujú ochranu a kvalitu.