Akčné zváracie sety pre zváračky, invertory CO2 (MIG-MAG), TIG, MMA. Zváracie sety zváračiek obsahujú len súčasti, ktoré sú navzájom kompatibilné. Pre začiatok je pri jej výbere potrebné určiť si, na čo bude využívaná a aké sú zručnosti a skúsenosti majstra, ktorý s ňou bude narábať. Viac informácií

Rozdelenie zváracích setov:

Podľa spôsobu zvárania delíme zváracie sety na tri skupiny:
- MMA zváracie sety = ide o najjednoduchší spôsob zvárania za použitia obalovaných elektród. Zdrojom zváračky môže byť striedavý (trafozváračky) alebo jednosmerný (invertory) prúd. MMA zváračky sú pre nízku hmotnosť jednoduché na manipuláciu aj na údržbu. Tento druh zvárania je vhodný na zváranie ocele.
- MIG/MAG zváracie sety (hovorovo na CO2 zváračky) = je najčastejšie využívaným spôsobom zvárania pre jeho rýchlosť. Ide o zváranie v ochrannej atmosfére, kde sa prídavný materiál taví elektrickým oblúkom. Pri tomto spôsobe je potrebná plynová fľaša s ochranným plynom. MIG/MAG zváranie je ideálne na zváranie tenkých plechov.
- TIG zváracie sety = zváranie pomocou zapáleného elektrického oblúka udržiavaného medzi neroztaviteľnou wolfrámovou elektródou a zváraným materiálom. Ide o najnáročnejší spôsob zvárania, avšak výsledok poteší každého, kto si potrpí na detaily. TIG zváranie je vhodné na zváranie ocele, hliníka, niklu či titánu.