Pri metóde TIG (Tungsten Inert Gas) sa používa ohrievanie elektrickým oblúkom medzi wolfrámovou elektródou a prídavným materiálom. To znamená, že zvárač pri tejto metóde používa obidve ruky. TIG zváranie patrí medzi najpokročilejšie a najzložitejšie metódy zvárania. Na druhú stranu je táto metóda považovaná za najprecíznejšiu. Jeden z hlavných dôvodov, prečo sa TIG zváranie považuje za veľmi presnú metódu, je jeho schopnosť zvárať tenké a citlivé materiály s minimálnym tepelným zahrievaním. Výsledok je presný zvar s minimálnym poškodením okolitého materiálu.

Kde sa využíva Tigové zváranie?

TIG zváranie (Tungsten Inert Gas) sa používa v mnohých odvetviach, hlavne tam, kde je potrebné zvárať kvalitné spoje s vysokou presnosťou a kontrolou tepla. Niektoré z oblastí, kde sa TIG zváranie používa, sú:

 1. Automobilový priemysel - TIG zváranie sa používa na zváranie karosérií a výfukových systémov.
 2. Letecký priemysel - TIG zváranie je bežnou technikou pri výrobe letadiel a ich súčastí, ako sú motory a kovové konštrukcie.
 3. Petrochemický priemysel - TIG zváranie sa používa na zváranie rúrok, nádrží a iných súčastí, ktoré musia odolávať vysokým teplotám a tlakom.
 4. Potravinársky priemysel - TIG zváranie sa používa na zváranie nerezu a iných kovov, ktoré sa používajú v potravinárskom priemysle, pretože nekontaminuje zvar ani zváracia oblasť.
 5. Výroba nádob na vodu a naftu - TIG zváranie sa používa na výrobu nádob, ktoré musia byť odolné proti korozií a vysokým tlakom.Akým plynom sa môže zvárať pri metóde TIG?

TIG zváranie sa vykonáva v ochrannom plyne, najčastejšie sa používa čistý Argón 99,99%, ale môžu byť použité aj iné inertné plyny, ako napríklad helium alebo neon. Inertné plyny sú plyny, ktoré nechemicky reagujú s kovovými materiálmi alebo s elektródou. Plyn chráni oblúk a zváraný kov pred oxidáciou, tým zaisťujúc vysokú čistotu a kvalitu zváraných spojov.

Aký je postup pri zváraní TIG?

Postup zvárania metódou TIG zahrnuje niekoľko krokov:

Príprava: Pred začatím zvárania musí byť materiál, ktorý sa bude zvárať, dôkladne očistený od mastnoty, oxidu a iných nečistôt. Pri každej metóde zvárania sa dbá na ochranu zdravia v podobe rukavíc, zváracej kukly, ochranného oblečenia a v prípade potreby aj ochranu dýchacích ciest. Wolfrámová elektróda sa musí správne namontovať do zváracieho horáka TIG a zvoliť správne nastavenia na zváračke. Pri zváraní TIG je dôležité dbať na správne nastavenie parametrov zváračky, preto odporúčame sa riadiť podľa manuálu, ktorý bol priložený k zváračke. Ak zváračku ešte nemáte a chcete si nechať poradiť, pozrite si náš blog: Ako vybrať zváračku?  

Umiestnenie: Zvárací horák sa umiestni nad miesto, kde sa má zvárať. Zvárací oblúk sa vytvorí potiahnutím wolfrámovej elektródy po povrchu zváraného materiálu. Wolfrámová elektróda sa nesmie dotýkať materiálu, inak by došlo k poškodeniu elektródy a k znečisteniu zváraného spoja.

Zváranie: Zvárací oblúk sa drží nad miestom, kde sa má zvárať, a pridáva sa prídavný materiál, ako je potrebné. Pri zváraní sa musí dbať na rovnomerné a plynulé pohyby (do tvaru húsenice) aby bol vytvorený spoj bez trhlín a dutín. V prípade horšej dostupnosti zváraného spoja alebo iných špecifík sa líši príslušenstvo ako: keramické hubice, džiaky klieštiny, klieštiny, izolačné krúžky TIG alebo krky TIG horákov.

Ochrana: Počas zvárania sa používa ochranný plyn Argón, ktorý chráni zvárací oblúk a zváraný spoj pred vzduchom. Ochranný plyn sa dodáva cez zvárací horák a vytvára ochranný plášť okolo zváracieho oblúka a zváraného spoja.

Dokončenie: Po dokončení zvárania sa zvárací horák odloží z miesta zvárania. Zváraný spoj sa nechá vychladnúť a potom sa môže ošetriť, napríklad brúsením a leštením.

Zvar metódou TIG môže vyzerať aj takto:

Výhody a nevýhody TIG zvárania

Výhody zvárania metódou TIG (Tungsten Inert Gas) sú:

 • Vysoká kvalita zváraného spoja: TIG zváranie umožňuje vytvárať kvalitné a pevné spoje s minimálnym množstvom trhlín a dutín. Tento typ zvárania umožňuje precízne a jemné nastavenie zváracích parametrov.
 • Vysoká kontrola a opakovateľnosť: TIG zváranie umožňuje zváračovi presné nastavenie zváracích parametrov a plynulé a rovnomerné pohyby. To umožňuje vysokú kontrolu a opakovateľnosť zvárania.
 • Nízka tepelná deformácia: TIG zváranie generuje nízke množstvo tepla, čo minimalizuje tepelnú deformáciu zváraného materiálu.
 • Čistý a estetický vzhľad: TIG zváranie poskytuje čistý a esteticky príjemný vzhľad zváraného spoja, čo je výhodou pri výrobe koncových výrobkov, ktoré sa majú predávať alebo používať v verejnosti.

Nevýhody zvárania metódou TIG zahŕňajú:

 • Pomalé zváranie: TIG zváranie je pomalší proces v porovnaní s niektorými inými zváracími metódami, ako napríklad MIG (Metal Inert Gas) zváranie.
 • Vyššie náklady: Zváranie metódou TIG vyžaduje zváracie plyny, ktoré sú drahšie ako napríkad pri MIG/MAG.
 • Náročnosť na zručnosti: TIG zváranie vyžaduje vysokú zručnosť a skúsenosti zvárača. Aj malé chyby v zváraní môžu mať vplyv na kvalitu a pevnosť zváraného spoja.
 • Obmedzené použitie na niektoré materiály: TIG zváranie nie je vhodné pre všetky druhy kovov a materiálov. Niektoré materiály, ako napríklad hliník, vyžadujú špeciálne nastavenia (AC) a techniky zvárania, ktoré môžu byť náročnejšie na vykonanie.

Veríme, že sme Vám našim ďalším článkom pomohli rozšíriť informácie pri Tigovom zváraní. Ak by ste si sa chceli poradiť pri výbere vhodných komponentov alebo zváračiek, sme tu kedykoľvek pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať alebo navštíviť v našej predajni.

Zváraniu zdar!