TIG zváračky - ako si vybrať tu pravú zváračku na TIG

Zváranie TIG (Tungsten Inert Gas) je jednou z najpresnejších a univerzálnych metód zvárania v súčasnom priemysle. Jeho využitie nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach od automotive až po aerospace. Pre správny výber TIG zváračky je dôležité poznať aký materiál sa chystám zvárať a aký hrubý je daný materiál. Podľa toho si viete vyfiltrovať značné množstvo zváračiek. Napríklad aj plánujete zvárať oceľ, železo stačí, keď má zváračka TIG označenie AD. V prípade zvárania hliníka potrebuje mať zváračka TIG označenie AC/DC. 

Aplikácie TIG Zvárania

TIG zváranie je ideálne pre prácu s kovmi, ktoré vyžadujú vysokú precíznosť a kvalitu zvárania. Používa sa pri zváraní oceľových konštrukcií, nerezových materiálov, hliníka, medi a iných exotických kovov. Jeho schopnosť vytvoriť čisté a precízne zvary ho robí obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je kvalita zvárania kľúčová.

Rozdiely medzi TIG a MIG zváraním

Hoci oba typy zvárania patria do skupiny oblúkových metód, sú medzi nimi podstatné rozdiely. MIG (Metal Inert Gas) zváranie používa nepohyblivý drôt ako elektródu a kombinuje ho s plynom na ochranu oblúku, zatiaľ čo TIG zváranie používa neohýbanú wolfrámovú elektródu, oddelený zváracím prúdom od prídavného materiálu. TIG je presnejší a umožňuje zvárať tenké materiály s vyššou presnosťou ako MIG.

Výsledkom TIG-ového zvárania sú zvary najvyššej kvality, bez rozstreku a strusky. Je však časovo náročnejšie a vyžaduje viac zváracích skúsenosti. Zváranie TIG je obojručné, kedy v jednej ruke držíme horák s netaviacou sa volfrámovou elektródou, v druhej ruke prídavný materiál.

Skratka AC/DC - zváračky Tig podľa zváraného materiálu

Zváračky Tig môžu slúžiť na zváranie rôznych materiálov. Dôležitý rozdiel rozdiel, na ktorý treba myslieť je, či budete zvárať oceľ, nerez alebo či budete zvárať aj hliník. Prečo je to dôležité je, že pre zváranie ocele je potrebný zvárací jednosmerný prúd (DC). Týmto prúdom sa zvára pre väčšinu kovov, zatiaľ, čo pre zváranie hliníka je potrebný striedavý prúd. (AC) Použitie striedavého prúdu (AC) je nevyhnutné, pretože to umožňuje prelomiť oxidovú vrstvu na povrchu hliníka a dosiahnuť kvalitný zvar.

Striedavý prúd sa v priebehu svojho cyklu mení a dochádza k zmene polarity zváracieho prúdu. Túto zmenu polarity zabezpečuje frekvencia, ktorá sa využíva pri nastavovaní jemnosti zvárania. Frekvencia striedavého prúdu znamená koľkokrát sa za 1 sekundu zmení polarita striedavého prúdu z plusu do mínusu. Nastavenie správnej frekvencie striedavého prúdu je kritické pre úspešné zváranie.

Ďalej je dôležité mať vhodný ochranný plyn, ako napríklad Argón, ktorý zabraňuje tvorbe ďalších oxidov počas zvárania.

Okrem toho je dôležité mať správne nastavený prenos wolfrámovej elektródy, ktorý ovplyvňuje stabilnosť oblúka a preto aj kvalitu zvárania. Správna voľba wolfrámovej elektródy s primeraným priemerom zabezpečí úspešné zváranie. Taktiež je dôležité dodržiavať správne techniky zvárania, ako je stabilné držanie zváračky a rovnomerný pohyb po zvárajúcej línii.

Tigové zváračky, ktoré odporúčajú zvárači

Ak hľadáte tigovú zváračku, určite by sme odporučili nasledovné stroje. Jedná sa o zváračky, ktoré sú overené 

Zváračky TIG na hliník

V prípade, že hľadáte zváračku na hlíník, určite by sme Vám odporučili kúpiť:

1. Zvaračka AC GeniTig 220AC/DC, PULZ, PFC Kowax - kvalitne vyladená zváračka, ktorej prednosti sú: spoľahlivosť, profesionalita, široká škála využitia TIG HF / LIFT, AC, frekvencia, AC balance, Frekvencia pulzu, Šírka pulzu alebo možné diaľkové ovládanie horáka.

2. Zváračka MOST Pontig 202 AC/DC - pre zváranie TIG AC je k dispozícii nastavenie frekvencie a vyváženia, aby sa dosiahlo najúčinnejšie zváranie hliníka pri zachovaní kvality zvaru. Metóda MMA obsahuje funkcie HotStart a ArcForce.

Zváračky TIG na oceľ

Ak hľadáte domov tigovú zváračku na oceľ, tu by by sme Vám odporučili kúpiť:

1. Zváračka GeniTig 200DC Pulz HF Kowax - vďaka vynikajúcim zváracím vlastnostiam, nízkej hmotnosti, extrémne kompaktným rozmerom, spoľahlivosti a vybaveniu sú vhodné predovšetkým k profesionálnemu využitiu vo výrobe a montáži, kedy uspokojí aj tých najnáročnejších užívateľov.

2. Zváračka Pontig 210 DC MOST - zváračka zvára metódou TIG s pulzným prúdom s frekvenciou do 200 Hz. Pri TIG je možné zvárať oceľ a nehrdzavejúcu oceľ pomocou jednosmerného prúdu DC. Metóda MMA poskytuje funkcie HotStart a ArcForce.

Vybrať si správnu TIG zváračku je kľúčové pre úspech vo vašich zváracích projektoch. Poznanie jeho aplikácií, rozdielov oproti iným typom zvárania, typov zváracích horákov a príslušenstva vám pomôže pri správnom rozhodnutí pri nákupe. Sústredenie sa na kvalitu, výkon a potreby vášho konkrétneho projektu vám pomôže zvoliť najlepšiu možnosť, ktorá vyhovie vašim požiadavkám a poskytne vám výsledky, ktoré očakávate.

Váš tím Zvarmetal