Chystáte sa zvárať s “CO-čkou”? Zaujíma Vás ako sa zvára s CO2 zváračkou? Ak ste si odpovedali kladne, tak tento článok je pre Vás ako uliaty. 

Zváranie metódou CO2 ja najviac používaný spôsob zvárania medzi domácimi kutilmi, tak aj profesionálnymi zváračmi. Nazýva sa aj MIG/MAG, čo je skratkou z Metal Inert Gas/Metal Active Gas. Vo všeobecnosti ide o zváranie kovov v ochrannej atmosfére plynu, kde sa prídavný materiál taví elektrickým oblúkom. Tavný kúpeľ je chránený pred atmosférickou oxidáciou plynom, teda pred kyslíkom, ktorý sa nachádza vo vzduchu. 

Rozdiel medzi MIG a MAG zváraním je v použití plynu. Zatiaľ čo sa pri MAG používajú aktívne plyny (napríklad čistý CO2 alebo zmiešané plyny), pri MIG sa používajú nereaktívne/inertné plyny (čistý argón a hélium alebo ich zmesi). Metóda MAG je využívaná pre nelegované (oceľ), nízkolegované a vysokolegované materiály (nerez). Metóda MIG je zas vhodná na zváranie hliníka, medi, horčíka a titánu.

Ako sme už spomínali vyššie, spôsobom MIG/MAG sa hovorí aj CO2 zváranie, čo vzniklo z toho, že pri metóde MAG sa na vytvorenie ochrannej atmosféry používa plyn CO2, ako najpoužívanejší, najlacnejší a najdostupnejší plyn. Táto ochranná atmosféra je sprostredkovaná externým zdrojom plynu buď z tlakovej fľaše alebo z plynového rozvodu.

Najčastejšie používané aktívne plyny sú:

 • Čistá CO2 = oxid uhličitý - je populárnym ochranným plynom, pretože je ľahko dostupný a jeho cena je priaznivá. Jeho nevýhodou je však nižšia mechanická vlastnosť zvarov a tiež odlet iskier.
 • Argón + CO2 - má omnoho lepšie vlastnosti ako čistá CO2. V porovnaní s CO2 je drahší, čo je však odrazom vyššej kvality a produktivity zvárania. Najpoužívanejšie zmesi sú: 82% Ar + 18% CO2 a 92% Ar + 8% CO2.
 • Argón + O2 - zmes s pridaným kyslíkom, ktorého podiel by nemal presiahnuť 5 %. Najpoužívanejšie zmesi sú: 97% Ar + 3% O2, 99% Ar + 1% O2.
 • Viaczložkové zmesi - sú na báze argónu, okrem ktorého môžu obsahovať CO2, O2, N a iné. Najpoužívanejšou takouto zmesou je 93% Ar + 5% CO2 + 3% O2.

Príprava pred samotným zváraním:

 • Materiál, ktorý ideme zvárať vyčistíme. a jeho hrany pripravené
 • Pripravíme si plochu, na ktorej budeme zvárať daný materiál. 
 • Pripravíme si zváračku a všetko potrebné príslušenstvo - horák, zvárací drôt, zvárací+zemniaci+predlžovací kábel, plyn na zváranie spolu s hadičkou a koncovkou, ochranné pomôcky (kukla, rukavice, ochranný odev, obuv), kliešte.

Keď máme všetko pripravené, môžeme sa pustiť do samotného zvárania:

 • Kotúč drôtu vložíme do zváračky, začiatok drôtu odstrihneme a zbrúsime jeho ostré hrany. Drôt nastavíme na kladky podávača a nasunieme ho do horáka.
 • Zváračku zapojíme do elektrickej siete, zapneme ju a nastavíme na nej požadované parametre.
 • Uzemňovaciu svorku pripneme na zváraný kus kovu prípadne k zváracej platni
 • Skontrolujeme redukčný ventil na fľaši s ochranným plynom a nastavíme jeho prietok na podľa hrúbky drôtu (Príklad: ak je hrúbka drôtu 0,8 mm tak, prietok je cca 8L/min.)
 • V tomto bode nesmieme zabudnúť sklopiť prilbu alebo ochranný štít
 • Nastavíme zvárací horák na zvárané miesto, nasadíme si zváračskú kuklu a stlačíme tlačidlo na horáku, čím sa začne dávkovať plyn a podávať drôt. Hrot horáku sa snažíme držať v 45-stupňovom uhle, cca 1 cm od zváraného kovu. Ďalej horák posúvame po zvare jemným pohybom zo strany na stranu, akoby sme kreslili húsenicu.
 • Po dokončení zvaru, ho môžeme obrúsiť brúsnym kotúčom pre krajší konečný vzhľad zvaru.

Výhody:

 • Vysoká rýchlosť zvárania, väčšia produktivita v porovnaní s MMA
 • Možnosť zvárania tenkých plechov
 • Kvalitný a estetický zvar bez strusky
 • Možnosť mechanizácie a automatizácie
 • Nižšie náklady na prídavný materiál
 • Zváranie možné vo všetkých polohách

Nevýhody:

 • Nutnosť nádoby s plynom a redukčným ventilom
 • Prostredie bez prúdiaceho vzduchu (prievan, vietor)
 • Nižšia mobilita stroja ako MMA
 • Citlivé na hrdzu
 • Odlet iskier v okolí zvaru
 • Väčšia náchylnosť na nečistoty pri zváraní (znečistený materiál, horák)

Náš tip: Ak zvárate prvýkrát, odporúčame vyskúšať si urobiť zvar (húsenicu) ”nanečisto” bez spájania kovov. Stačí vám na to kúsok železa. Získate tak lepší cit a “zladíte” sa so zváračkou. :-)

Ak by ste si chceli prečítať tipy na tom, ako postupovať pri výbere zváračky, môžete si prečítať náš blog: Ako vybrať zváračku

Zváraniu zdar!